20.5.3 Utgående följesedlar och fakturor

Du ska tydligt skriva ut vilka produkter som är KRAV-certifierade på både följesedlar och fakturor. (K)