20.5.2 Inkommande följesedlar och fakturor

Du ska kontrollera att det framgår tydligt av inkommande följesedlar, fakturor eller annan dokumentation vilka produkter eller råvaror som är KRAV-certifierade. Om KRAV-certifieringen inte tydligt framgår får du inte vidarehantera, förädla eller sälja dem som KRAV-certifierade. (K)