20.5.1 Vid hantering av obrutna förpackningar

Butiker, grossister och liknande som hanterar KRAV-märkta produkter i obrutna förpackningar får använda KRAVs namn på kvitton, följesedlar, fakturor, sortimentskataloger, sortimentslistor och liknande utan att vara certifierade enligt KRAVs regler. (EU/K)

Observera att lagerhållning av ekologiska produkter regleras i förordning (EG) nr 834/2007. I allmänhet krävs det exempelvis att grossister är certifierade för att få lagra ekologiska produkter.