20.5 Märkning på följesedlar och fakturor

Reglerna i detta avsnitt handlar om vilka märkningsuppgifter som ska finnas på följesedlar och fakturor.