20.4.9 Informationsansvar för råvarors geografiska ursprung

Du ska kunna informera både slutkonsument och andra köpare om vilket land råvarorna i en produkt kommer ifrån. (K)

Detta kan du till exempel göra på din webbplats.