20.4.7 Angivande av slutberedningsland (Utgått)

Regeln om Angivande av slutberedningsland har utgått.