20.4.5 Tillsatsdeklaration i ingrediensförteckning

Du ska deklarera livsmedelstillsatser med funktionsnamn följt av namn i ingrediensförteckningen. Du får även ange E-nummer som tillägg till namnet. (K/SL)

Exempel: Förtjockningsmedel pektin (E440).