20.4.2 Märkning av ytteremballage

Du ska märka ytteremballage så att ingen förväxling eller sammanblandning kan ske mellan KRAV-certifierade och ej KRAV-certifierade produkter. Du får använda KRAVs namn eller märke i utformningen av ytteremballagets märkning. (K).