20.4.1 Hänvisning till producent eller marknadsförare

Du ska på förpackningen ange namnet på den producent eller marknadsförare som är ansvarig för produkten. (K)

Du får inte använda KRAV-märket på ett sätt som kan göra att KRAV uppfattas som producent, distributör, återförsäljare eller marknadsförare av produkten. Detta gäller både ytteremballage och konsumentförpackningar. (K)