20.4 Övrig märkning på förpackningen

Reglerna i det här avsnittet handlar om vilka märkningsuppgifter som ska finnas på konsumentförpackningar och ytteremballage, vad du får skriva om GMO samt hur du ska informera om produkters och råvarors ursprung.