20.3.3 Angivande av produktionsplats

Du ska direkt under kodnumret ange produktionsplatsen för de ingredienser av jordbruksursprung som ingår i produkten. Använd följande termer (EU):

  • ”EU-jordbruk” om jordbruksråvaran har producerats i EU.
  • ”Icke-EU-jordbruk” om jordbruksråvaran har producerats utanför EU.
  • ”EU/icke-EU-jordbruk” om en del av jordbruksråvarorna har producerats i EU och en del har producerats utanför EU.

Du får byta ”EU” eller ”Icke-EU” mot ett specifikt land om alla de jordbruksråvaror som produkten består av har producerats i det landet. Ovan nämnda uppgifter, ”EU” eller ”Icke-EU”, ska ifråga om färg, bokstavsstorlek och typsnitt inte vara mer framträdande än produktens varubeteckning. (EU)

Du behöver inte ange produktionsplatsen för små mängder ingredienser förutsatt att den totala mängden ingredienser från den aktuella produktionsplatsen inte överstiger 2 procent av den totala vikten hos de råvaror som är av jordbruksursprung. (EU)