20.3.2 Hänvisning till certifieringsorgan

Du ska ange vilket certifieringsorgan som har certifierat din produktion på något av följande sätt (EU):

  • Om produkten är packad i Sverige ska du ange certifieringsorganets kod.
  • Om produkten är packad utanför Sverige ska du använda koden för det certifieringsorgan som certifierat sista beredningsåtgärden enligt EU-förordningen, samt namnet på det certifieringsorgan som utfört KRAV-certifieringen. Det kan då till exempel stå ”KRAV-certifieringen verifierad av XX” (där XX är namnet på det KRAV-ackrediterade certifieringsorganet).
  • Om produkten är packad i tredje land ska du använda koden för det certifieringsorgan som certifierat den sista beredningsåtgärden samt namnet på det certifieringsorgan som utfört KRAV-certifieringen. Detta gäller oavsett om du använder EU-logotypen eller inte.
  • Om produkten kommer från produktion som certifierats enligt kapitel 12 (Produktionshjälpmedel), kapitel 17 (Fiske) eller avsnitt 11.5 (Foder till sällskapsdjur) ska du använda certifieringsorganets namn.
  • Vid lösviktsförsäljning eller styckförsäljning av till exempel frukt och grönsaker behöver klisterlapparna på produkten inte innehålla information om ursprung eller certifieringsorgan. Däremot ska denna information framkomma på annat sätt, till exempel intill hyllkantens prismärkning, eller på lådan eller liknande som produkterna exponeras i.

När du använder EU-logotypen ska du ange den kod som hänvisar till ditt certifieringsorgan i samma synfält som EU-logotypen.

För produkter som säljs ”business to business” kan du istället ange kod och namn på ditt certifieringsorgan på en följesedel, tillsammans med ursprung samt namn på producent eller marknadsförare, så länge det inte kan råda någon tvekan för läsaren om att följesedeln hör till produkten. (EU)

Om du är osäker kan du kontakta ditt certifieringsorgan för mer information om vilket namn eller vilken kodbeteckning du ska använda.