20.3.1 EU-logotypen

Du ska använda EU-logotypen på KRAV-certifierade färdigförpackade produkter som omfattas av förordning (EG) nr 834/2007 och är tillverkade i Sverige, eller införda från annat EU-land. Du ska även märka produkter av importerade råvaror med EU:s logotyp. (EU)

På produkter som du importerar från ett land utanför EU och bara märker får du själv välja om du vill använda EU:s logotyp eller inte. (EU)