20.3 Märkning med EU-logotypen

Reglerna i det här avsnittet handlar om hur du ska använda EU-logotypen på produkter.

Mer information om användningen av EU-logotypen finns i www.krav.se/markesanvandning