20.2.9 Användning av KRAVs märke i andra sammanhang

Du får använda KRAVs märke för att marknadsföra att ditt företag har KRAV-certifierad produktion. Du får inte använda skyltar med KRAVs märke på jordbruksmark som inte är KRAV-certifierad. Se i övrigt avsnitt 20.6 om marknadsföring. (K)