20.2.6 Användning av ”KRAV” i beteckningar och namn

Du får inte använda KRAVs namn i produktens beteckning eller namn, eller i sådan storlek att det kan uppfattas som ett varunamn. (K)

Du får alltså inte göra sammansättningar som ”KRAV-limpa” eller ”KRAVLIMPA”. Den korrekta formuleringen som du får använda är i detta fall ”KRAV-märkt limpa” eller ”KRAV-certifierad” limpa.