20.2.5 Ingen överlappning

Du får inte sammanfoga eller överlappa KRAVs märken med andra märken, logotyper, symboler eller med annan text. (K)

Det innebär att KRAV-märket inte får sitta ihop med annat märke, annan logotyp eller symbol.