20.2.4 Friyta kring KRAV-märket

När du använder KRAVs märke ska du lämna en friyta runt hela märket motsvarande halva ”KRAV”-textens höjd (se bild). Friytan ska vara fri från logotyper, symboler, siffror eller text. Certifieringsorganets kod får inte heller stå där. (K)