20.2.2 KRAV-märkets placering

Du får själv välja var på förpackningen KRAV-märket ska placeras. Du ska dock placera KRAV-märket så att det är minst lika framträdande som EU-logotypen för ekologisk produktion. (K)