20.2.10 Hur den som inte är KRAV-certifierad får använda KRAVs märke

Den som inte är KRAV-certifierad får enbart använda KRAV-märket i mycket begränsad omfattning. Köparna får inte vilseledas till att tro att ett företag eller dess produkter är KRAV-certifierade om det inte är så.

Den som inte är certifierad får inte märka eller märka om KRAV-certifierade produkter. Däremot får den som inte är certifierad placera ett KRAV-märke intill KRAV-certifierade produkter (till exempel på en butikshylla eller en webbplats) om produkterna har märkts av KRAV-certifierade producenter. Det är också tillåtet att ange i produktlistor och i annonser att andras KRAV-certifierade produkter är KRAV-certifierade. (K)