20.2.1 KRAV med versaler

”KRAV” ska skrivas med versaler i all text. Du får alltså till exempel inte skriva ”Krav”. (K)