20.2 Användning av KRAVs namn eller märken

Det här avsnittet reglerar i närmare detalj hur du får eller ska använda KRAVs namn och olika märken.

KRAVs märken finns tillgängliga för nedladdning på www.krav.se/ladda-ner-market. Mer information om hur vårt märke får användas hittar du på www.krav.se/markesanvandning