20.10.7 Märkning vid självservering

Du får märka ut KRAV-märkta produkter eller råvaror med KRAVs märke vid självservering, till exempel buffé, café eller konditori. Det gäller både produkter som exponeras i sin förpackning för dina gäster och produkter tagna ur sin förpackning. Om du inte märker ut de KRAV-märkta produkterna ska du se till att personalen kan redogöra för vilka produkter som är KRAV-märkta.

Du får inte använda KRAV-märket så att det kan tolkas som att en hel maträtt eller produkt som du förädlat i din restaurangverksamhet är KRAV-märkt. För att få göra detta ska du vara certifierad enligt kapitel 9 (Livsmedelsförädling) och maträtten ska vara registrerad som en produkt på www.krav.se. (K)

Du får märka ut vilka ingredienser som är godkända livsmedel om du följer regel 20.10.5, 20.10.6 och 20.10.7.