20.10.10 Märkning av färdigförpackade maträtter

Du får inte märka ut på färdigförpackade maträtter att restaurangen är KRAV-certifierad eller på annat sätt märka förpackningen med KRAVs märke.

Du får till den färdigförpackade maträtten däremot bifoga information om att restaurangen är KRAV-certifierad på ett separat dokument. För att få göra det så ska du även göra ett giltigt KRAV-certifikat tillgängligt för kunden, till exempel på företagets webbplats eller som kopia bifogat med maträtten. (K)