20.10.1 Placering av certifikat

Du ska sätta upp restaurangens KRAV-certifikat på en plats som är väl synlig för gästerna. Vid servering utanför restaurangens lokaler, till exempel vid catering eller maträttskassar, ska en kopia av restaurangens KRAV-certifikat göras tillgänglig för kunden, till exempel på företagets webbplats eller bifogat med maten.

Du får dessutom presentera informationen på egna skyltar där du får använda KRAVs märke enligt regel 20.10.2. (K)