20.10 Märkning och marknadsföring för restauranger och storhushåll

Reglerna i det här avsnittet handlar om hur du får märka och marknadsföra på restauranger och storhushåll som är certifierade enligt kapitel 15. Fram till den 1 januari 2018 förekommer två olika märkningar parallellt, eftersom en ny märkning som ska ersätta den tidigare har införts.

Personalens arbetskläder räknas inte som marknadsföring av restaurangen enligt KRAVs regler och personalen på en KRAV-certifierad restaurang får därför använda KRAVs ordinarie märke på sin klädsel.