20 Märkning och marknadsföring

KRAV-märket är registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

I detta kapitel finns regler om hur produkter får märkas och marknadsföras i KRAV-certifierad verksamhet.

Detta kapitel innehåller

  • 20.1 Allmänna regler
  • 20.2 Användning av KRAVs namn eller märken
  • 20.3 Märkning med EU-logotypen
  • 20.4 Övrig märkning på förpackningen
  • 20.5 Märkning på följesedlar och fakturor
  • 20.6 Marknadsföring
  • 20.7 Certifiering av marknadsförare
  • 20.8 Utgått
  • 20.9 Frivillig ursprungsmärkning
  • 20.10 Märkning och marknadsföring för restauranger och storhushåll

Hjälpmedel finns på KRAVs webbKRAVs olika märken finns att ladda ner på www.krav.se/ladda-ner-market