2.7.4 Licens- och certifieringsavgift

Priset för en KRAV-certifiering består av både en licensavgift till KRAV ekonomisk förening och en certifieringsavgift till ditt certifieringsorgan.

Du ska betala en licensavgift för rätten att använda KRAVs regler, KRAVs namn eller KRAVs märke. Prislistan fastställs varje år och publiceras på www.krav.se. KRAV fakturerar denna licensavgift. (K)

Utöver licensavgiften ska du betala ditt certifieringsorgan för deras certifieringstjänster. Certifieringsavgiften faktureras av certifieringsorganet. (EU)