2.6.5 Klagomål

Vill du klaga på ett certifieringsorgan ska du vända dig direkt till det certifieringsorganet. Vill du klaga på KRAV eller KRAVs regler vänder du dig till KRAV. (K)