2.5.7 Orsaker till större avvikelser

Du kan få en större avvikelse i följande fall (K):

  • Du har en avvikelse som innebär att du på ett allvarligt sätt låtit bli att följa en mer omfattande regel eller en grupp regler som gäller närliggande frågor. I kapitel 5 är de regler som normalt ger en större avvikelse markerade, i övriga kapitel är detta inte markerat.
  • Du har vid ett enskilt kontrolltillfälle minst 6 mindre avvikelser som rör regler i samma kapitel eller totalt minst 10 mindre avvikelser.
  • Du bedriver produktion eller verksamhet som strider mot gällande lagar och föreskrifter inom det regelområde där du är certifierad. (se regel 2.1.11).
  • Din verksamhet visar stora brister inom socialt ansvar (se avsnitt 3.1).
  • Du är certifierad enligt kapitel 16 (Import och införsel) och dina leverantörer av produkter som ska KRAV-märkas visar stora brister inom socialt ansvar (se avsnitt 16.4)
  • Du har inte avhjälpt eller förebyggt en mindre avvikelse.

Vilka regelområden som finns för närvarande framgår av regel 2.1.4.