2.5.12 Avstängningsgrundande avvikelser

Vid mycket allvarliga avvikelser kan ditt certifieringsorgan besluta att du stängs av under 1–3 år. Under avstängningstiden får du inte vara KRAV-ansluten. Du kan bli avstängd på grund av att produktionen allvarligt strider mot ”Den ekologiska produktionens målsättning” (se kapitel 1) i något av följande avseenden:

  • Du har gjort allvarliga avsteg från djuromsorgsregler.
  • Du upprepar en större avvikelse för tredje gången inom fem år.

Du kan också bli avstängd om du medvetet har:

  • använt otillåtna kemiska produkter i växtodling
  • använt genetiskt modifierade organismer (GMO) eller GMO-produkter
  • använt otillåtna tillsatser i KRAV-certifierade livsmedel
  • påstått att en råvara eller produkt är KRAV-certifierad fast den inte är det.

Om innehavaren av KRAV-certifieringen är en juridisk person kan en ledande företrädares agerande tillräknas den juridiska personen.

Efter avstängningstiden får du ansöka om anslutning på samma villkor som vid nyanslutning. (K)