2.4.4 Provning

Certifieringsorganen ska provta produkter och odlingsmark hos motsvarande 5 procent av alla certifierade företag, samt vid misstanke om att reglerna inte följs. Proverna ska analyseras med avseende på otillåtna substanser såsom förbjudna bekämpningsmedel, GMO, livsmedelstillsatser och läkemedel. (EU)