2.4.1 Kontrollintervall

Ditt certifieringsorgan ska varje år göra minst en kontroll av din KRAV-certifierade verksamhet. (EU)
För verksamheter med djurhållning behövs i genomsnitt fler kontrollbesök än i annan KRAV-certifierad produktion. Under de två första åren som KRAV-certifierad djurhållare ska du ha två kontrollbesök per år. Detta för att säkerställa att reglerna följs både under stallperioden och under betesperioden. Från och med tredje året som KRAV-certifierad djurhållare gör ditt certifieringsorgan minst ett årligt kontrollbesök. (K)