2.1.9 KRAVs regler följer EU-förordning (EG) nr 834/2007

KRAVs regler är skrivna för att även uppfylla kraven i EU-förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion. Om reglerna i EUs förordningar är
strängare än KRAVs regler så har förordningarna företräde. (EU).

Följande av KRAVs regelområden saknar motsvarighet i förordningen: Enproduktcertifiering (kapitel 13), Restauranger och storhushåll (kapitel 15), Fiske (kapitel 17), samt Frivillig ursprungsmärkning (avsnitt 20.9 i kapitel 20). (K)