2.1.8 Följa regler och regeländringar

Du som är KRAV-ansluten ska följa KRAVs gällande regler. Dessa publiceras på www.krav.se/regler och vid behov även i tryckt form (K).

KRAV meddelar den anslutne i god tid när reglerna för KRAV-certifierad produktion ändras.