2.1.5 Registrering hos KRAV – Ny i certifieringen

Du ska registrera dig hos KRAV med företags- och kontaktuppgifter och ange vilken verksamhet du vill certifiera. När du är registrerad hos KRAV får du ett KRAV-nummer.

Registreringen kan du själv göra direkt på Mitt KRAV på www.krav.se. Vissa certifieringsorgan bistår även med detta. Du kan också alltid kontakta KRAV.