2.1.3 Verksamhet som inte behöver vara KRAV-certifierad

Ditt företag behöver inte vara certifierat i följande fall:

  • Din butik hanterar bara KRAV-certifierade produkter i obrutna förpackningar.
  • Din butik säljer enbart produkter i lösvikt som är styckmärkta, om de är av samma slag.
  • Din butik säljer enbart produkter av samma slag som är lätta att skilja åt för konsumenten (K).
  • Du är grossist och hanterar enbart KRAV-certifierade produkter i obrutna förpackningar (K). I detta fall behöver du dock en certifiering enligt EU-förordningen (EU).
  • Du är underleverantör och har slutit avtal med ett KRAV-anslutet lantbruksföretag enligt avsnitt 2.11 (K).
  • Du har ett transportföretag och transporterar KRAV-certifierade produkter. Både den KRAV-anslutne som ansvarar för lastning av produkterna och den KRAV-anslutne som tar emot dem ska kontrollera att transporten skett på ett korrekt sätt (K).

Produkter av samma slag, som är lätta att skilja åt, är till exempel potatis eller äpplen med olika skalfärg.