2.1.2 Verksamhet som kräver KRAV-certifiering

Ditt företag ska vara certifierat i följande fall:

  • Du producerar, förädlar, packar, förvarar, importerar eller för in produkter som ditt företag använder eller marknadsför med KRAVs namn eller märke (EU/K).
  • Du utför tjänster åt ett KRAV-certifierat företag som innebär hantering av KRAV-certifierade produkter (EU/K).
  • Du marknadsför KRAV-märkta produkter och använder ditt eget namn eller varumärke (EU/K).
  • Din restaurang använder KRAVs namn eller märke (K).
  • Din butik har lösviktsförsäljning av KRAV-certifierade och ej KRAV-certifierade produkter av samma slag, och de KRAV-certifierade produkterna saknar styckmärkning och kan vara svåra att särskilja för konsumenten. (K)

Se regel 2.1.3