2.1.11 Följa lagen

Du är skyldig att följa gällande lagar och förordningar inom det regelområde som du är certifierad för. Du ska också i övrigt agera ansvarsfullt, bland annat genom att inte engagera dig i verksamheter eller aktiviteter som står i strid med KRAVs stadgar eller som kan skada KRAVs varumärke.

Alla lagar och förordningar som gäller för din verksamhet är överordnade KRAVs regler. (EU)