2 Allmänna regler för certifiering

Detta kapitel innehåller:

 • 2.1 Vad det innebär att vara KRAV-ansluten
 • 2.2 Certifikat
 • 2.3 Dina åtaganden som certifierad
 • 2.4 Kontroller
 • 2.5 Om du inte följer reglerna
 • 2.6 Att överklaga beslut eller lämna klagomål
 • 2.7 Avtalsfrågor
 • 2.8 Byte av certifieringsorgan
 • 2.9 Sekretess
 • 2.10 Hantering av personuppgifter
 • 2.11 Lantbrukares samarbete med underleverantör som inte är KRAV-certifierad
 • 2.12 Avstängning vid agerande som kan skada KRAVs varumärke