19.5.5 Certifikat

Certifikat för en kedja består dels av ett huvudcertifikat och dels av platscertifikat för varje verksamhetsplats. Såväl huvudcertifikatet som platscertifikaten ska tydligt ange vilka delar av verksamheten som är certifierade. Huvudcertifikatet ska ha en bilaga som listar vilka verksamhetsplatser som omfattas av kedjecertifieringen.

Om kedjan underrättar certifieringsorganet om att en verksamhetsplats har blivit underkänd, ska certifieringsorganet omedelbart skicka en ny och aktuell lista över de godkända verksamhetsplatser som det nya certifikatet omfattar.