19.5.2 Årlig extern kontroll

Certifieringsorganet ska årligen kontrollera kedjans gemensamma styrning, med särskilt fokus på följande:

  • Rutiner
  • Internrevision
  • Intern avvikelsehantering