19.4.5 Deltagande i extern kontroll

Varje internrevisor ska ha deltagit i en fullständig extern kontroll innan kedjan kan certifieras, se regel 19.5.1.

Syftet med detta är att internrevisorn ska kunna delge certifieringsorganet sina erfarenheter från internrevisionen, som ett underlag för den externa revisorns bedömning av hur väl internrevisionen fungerar.