19.4.4 Internrevisorernas resurser

Internrevisorerna ska ha tillräckliga resurser för att kunna genomföra sitt arbete enligt dessa regler. Varje internrevisor ska kontrollera ett flertal verksamhetsplatser. En internrevisor får inte revidera sin egen verksamhet.