19.4.3 Internrevisorernas befogenheter

Internrevisorerna ska ha befogenhet att utföra revision på vilken verksamhetsplats som helst, när som helst, utan att anmäla det till någon eller be om tillstånd från någon.