19.4.2 Internrevisorernas kompetens

Internrevisioner ska utföras av personer som har tillräcklig kompetens. Kedjan ska ha dokumenterade krav på internrevisorers kompetens. I kompetenskraven ska det ingå att internrevisorn ska ha relevant erfarenhet och utbildning.