19.4.1 Internrevisionens uppgifter

Kedjans internrevision ska ha dokumenterade rutiner för att årligen kontrollera alla verksamhetsplatser som ingår i KRAV-certifiering. Under den årliga kontrollen ska internrevisionen kontrollera alla tillämpliga KRAV-regler på alla verksamhetsplatser.

Internrevisionen ska också granska att de förebyggande åtgärder som kedjan genomför efter eventuella avvikelser faktiskt har effekt och resulterar i en förbättring.