19.3.8 Verksamhetsplatser kan få nytt certifikatet

En verksamhetsplats som fått sitt certifikat tillbakadraget kan få ett nytt certifikat. För att verksamhetsplatsen ska få ett nytt certifikat ska ditt certifieringsorgan bedöma att verksamhetsplatsen har förutsättningar för att långsiktigt följa KRAVs regler.

Verksamhetsplatser får inte vid upprepade tillfällen tas bort och återföras till kedjecertifieringen.

Verksamhetsplatser som har underkänts tre gånger kan inte få något nytt certifikat under tre år.