19.3.6 Stöd till verksamhetsplatser med avvikelser

Du ska se till att kedjan har rutiner som syftar till att stödja verksamhetsplatser som fått avvikelser och som säkerställer att avvikelsen inte finns på fler verksamhetsplatser i kedjan. Stödet ska göra att risken för upprepade avvikelser från KRAVs regler minimeras.