19.3.5 Internt avvikelsesystem

Du ska se till att kedjan har ett system för att hantera avvikelser (se regel 19.4.6).